BECOFIN

BECOFIN

Privacy Statement

BECOFIN te Diemen streeft er naar om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website zoveel mogelijk te waarborgen en om zorgvuldig met de door bezoekers van deze website aan haar verschafte informatie om te gaan. BECOFIN heeft daartoe dit Privacy Statement opgesteld. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop BECOFIN omgaat met uw persoonsgegevens.`
Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacy Statement. Iedere keer dat u deze website bezoekt, bent u gebonden aan het op dat moment geldende Privacy Statement. Dit Privacy Statement kan door BECOFIN te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd. U dient iedere keer dat u deze website bezoekt het Privacy Statement te lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.
BECOFIN kan in voorkomende gevallen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens worden aangemerkt.
Indien u een dienst van BECOFIN aanvraagt, gebruikt BECOFIN uw gegevens ter beoordeling van die aanvraag, het eventueel aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het uitvoeren van analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden alsmede om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 
Om het gebruikersgemak op de site te vergroten kan BECOFIN gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u deze website opnieuw bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie en kan BECOFIN u persoonlijk verwelkomen en aanbevelingen doen op basis van uw eerdere bezoek.